Vonkvolk

Bundel de krachten en geef jouw lokaal klimaatplan een boost!

Met begeleiding op maat naar naar een gedragen succes!

Sinds de lancering van initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie en Klimaatpact, heerst er bij lokale besturen een terechte focus op het opstellen van (nieuwe) klimaatplannen. Ze engageren zich als trekker voor de uitvoering van tal van klimaatacties en zoeken daarbij naar een geïntegreerde aanpak. Met dit transversaal traject wordt het lokaal klimaatplan een gedragen succes.

Veel lokale besturen zien duurzaamheid als iets dat over de hele organisatie moet opgenomen worden. Alleen komt het in de praktijk – omwille van verscheidene redenen – toch bij de duurzaamheidsambtenaar terecht.

Herken jij dit ook?

Kortom, je kan wel wat extra trek- en draagkracht gebruiken.

0

lokale besturen ondertekenden het Lokaal Energie- en Klimaatpact

0

pacten sinds 2021: LEKP 1.0 – LEKP 2.0 – LEKP 2.1

0

gezamenlijke energie- en klimaattransitie

“Een aangename samenwerking en altijd leuk om positieve mensen te ontmoeten. Het is fijn dat er voor en na iedere uitwisseling ruimte en tijd werd genomen voor voorbereiding en evaluatie. In voorbereiding naar de sessies was Vonkvolk vlot bereikbaar en er was voldoende ruimte en mogelijkheden om de aanpak aan te passen naar de specifieke noden. Kortom, zowel de voorbereiding, de aanpak als het natraject werden goed opgenomen door Vonkvolk.”

Thomas Pluymers – Regisseur warmte en ruimte, Netwerk Klimaat VVSG

“Ik heb Lisa ervaren als een persoon die gemotiveerd is en kan schakelen waar nodig.”

Sofie Devriendt – Beleidsmedewerker energielandschap provincie Oost-Vlaanderen

”We leerden Lisa kennen als een uitgesproken energieke en positieve collega, die met zorg en toewijding aan de slag ging vanuit een uitgesproken intrinsieke drive voor maatschappelijke impact.”

Katrien Rycken – Directeur Leuven 2030 (voormalige werkgever)

Stel je voor dat…

Op maat en vanuit gedeelde bezorgdheid

Op maat van jouw lokaal bestuur

Elk lokaal bestuur heeft haar eigen unieke kenmerken, uitdagingen en mogelijkheden. Voor het ontwikkelen van een gedragen klimaatplan geloof ik dan ook sterk in maatwerk. Dit traject wordt dus aangepast aan de specifieke context, behoeften en doelstellingen van jouw stad of gemeente, zodat we samen een optimaal resultaat bereiken.

Combinatie van 1-op-1 en in groep

Gedurende dit hele traject ben ik jouw persoonlijke klankbord. Je kunt te allen tijde bij mij terecht met jouw zorgen, vragen en twijfels. Daarnaast neem ik de leiding in het faciliteren van de groepsworkshops, zodat jij je volledig kan concentreren op jouw rol en verantwoordelijkheden.

Vanuit een gedeelde bezorgdheid

Voor dit traject vertrekken we vanuit een gedeelde bezorgdheid. Vonkvolk heeft immers een intrinsieke motivatie voor de thema’s duurzaamheid en klimaat. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde bezorgdheid een katalysator is die ons verenigt en motiveert om samen te werken, wat de effectiviteit en impact van het traject alleen maar vergroot.

Extern draagvlak
begint altijd intern

– Lisa van Landschoot

Inhoud van het traject in 5 fasen:

Fase 1: Analyse

In een eerste fase duiken we in de aanpak van het thema duurzaamheid van het lokaal bestuur, onderzoeken we grondig de bestaande rollen en klimaatacties en identificeren we sterke punten en knelpunten. Door een grondige analyse leggen we de basis voor een op maat gemaakt traject dat jou als duurzaamheidsambtenaar helpt bij het uitvoeren van het klimaatplan.

Fase 2: Kader

Na een gedetailleerde analyse gaan we over tot het definiëren van een helder kader. Hierbij richten we ons, samen met de algemeen directeur en/of het diensthoofd, op het vaststellen van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende diensten op het gebied van duurzaamheid. Duidelijke rollen, verantwoordelijkheden én een expliciet mandaat vormen de sleutel tot succes! We sluiten deze fase af met de samenstelling van een stuurgroep. Deze bestaat uit collega’s die verschillende diensten vertegenwoordigen en jij als duurzaamheidsambtenaar.

Fase 3: Klimaatplan in de praktijk

De stuurgroep komt meerdere keren samen voor interactieve workshops en brainstormsessies, om ideeën, inzichten en expertise te delen. We bekijken hoe het klimaatplan uitwerking krijgt in alle respectievelijke bestuursdiensten. Door samen te werken aan de uitvoering van het klimaatplan, creëren we een omgeving waarin verschillende perspectieven samenkomen. Deze sessies versterken de betrokkenheid en het draagvlak voor jouw lokaal klimaatplan. De workshops met de stuurgroep resulteren in een uitgewerkt actieplan.

Fase 4: Implementeren en verankeren

Na het verzamelen van de waardevolle inzichten uit de workshops, gaan we over tot actie. In deze fase zorgt de stuurgroep ervoor dat klimaat en duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van de dagelijkse werking van het lokaal bestuur en wordt er teruggekoppeld naar de respectievelijke diensten. De stuurgroep wordt hierin uiteraard gecoacht en ondersteund.

Fase 5: Evaluatie en viermoment

In deze laatste fase ronden we het traject af met een zorgvuldige evaluatie. We bekijken het resultaat en de impact van de stuurgroep. Het is ook mogelijk om deze evaluatie te koppelen aan een live viermoment en zo een nieuw tijdperk in te luiden, een tijdperk van een gedragen klimaatplan!

Een vraag over het traject?

Hier vind je het antwoord op veelgestelde vragen.

Dit traject is steeds op maat en dus geschikt voor diverse lokale besturen, ongeacht de grootte of locatie. Van belang is dat jij als duurzaamheidsambtenaar op zoek bent naar een manier om intern draagvlak rond duurzaamheid te vergroten.

Wees gerust, we beperken jouw tijdsinvestering zo veel als mogelijk. De doorlooptijd van het traject is afhankelijk van de beschikbaarheden binnen jouw lokaal bestuur en van Vonkvolk. Reken gemiddeld op een periode van 3 à 4 maanden. Jij wordt maximaal ontzorgd en de bedoeling van dit traject is uiteraard dat jij nadien echt in een hogere versnelling kan raken met dezelfde middelen.

Jouw stad of gemeente heeft het LEKP ondertekend en een klimaatplan opgemaakt. Dat is een goed begin! Alleen is de klimaattransitie zo een complexe uitdaging dat ze een gezamenlijke visie en een concreet actieplan vereist. Dit traject is dé ideale manier om af te stappen van ad hoc acties naar een structurele aanpak.

Door te investeren in een gedragen klimaatplan kan jouw lokaal bestuur de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren. Dit leidt tot meer tevredenheid bij medewerkers en burgers en kan bijdragen aan een positiever imago voor het bestuur. Zo positioneert het bestuur zich beter voor de toekomst, want een toekomstgerichte, duurzame stad trekt jonge mensen en ondernemingen aan

En vergeet zeker ook de LEKP subsidies niet te raadplegen! Vonkvolk werd opgenomen in de lijst van Klimaatpact ondersteuners.


Voor alles is er een oplossing! Vonkvolk werkt samen met Jocelijn Geurts van Axudo om klimaatplannen bij te werken en af te stemmen op de SDG’s. Jocelijn en ik zijn goed op elkaar ingespeeld en kunnen dus beide vragen goed op elkaar afstemmen, zodat jij op het einde één mooi eindresultaat hebt. Ook bij grotere lokale besturen springt Jocelijn mij te hulp.

En vergeet zeker ook de LEKP subsidies niet te raadplegen! Vonkvolk werd opgenomen in de lijst van Klimaatpact ondersteuners.

Geen zorgen! Dit traject is ontworpen om ambtenaren van verschillende ervaringsniveaus te ondersteunen. De nodige begeleiding en coaching wordt voorzien om jou te helpen in jouw rol, zodat je optimaal kunt bijdragen aan het succes van dit traject. Meer nog, je zou dit traject eigenlijk kunnen beschouwen als een ideaal startpunt om je collega’s te leren kennen en meteen op dezelfde lijn te zitten!

Heb je nog een andere vraag?

Stuur gerust een mail naar lisa@vonkvolk.be of vul hieronder het formulier in.

Hallo! Ik ben Lisa, opgegroeid in het Oost-Vlaamse Maldegem en intussen uitgeweken naar de prachtige stad Leuven.

In 2018 studeerde ik af aan de KU Leuven met een Master in de Rechten (major publiek recht), om daarna te starten aan mijn baliestage. Na 2,5 jaar als advocaat-stagiaire wilde ik meer bezig zijn met mensen en minder met dossiers en mijn laptop. Dus besloot ik in maart 2021 om mijn toga aan de haak te hangen en een andere weg in te slaan.

Zo kwam onder andere de vzw KlimaatContact op mijn pad, waar ik de principes van klimaatpsychologie oppikte om met anderen verbindend in gesprek te gaan. Al snel was ik zo nauw betrokken bij het thema van klimaatverandering, dat ik ook in mijn professionele leven impact wilde maken. Wat genetwerk later kwam ik zo bij de Leuvense organisaties Leuven 2030 en daarna Ecolife terecht.

Duurzaamheid is al altijd een belangrijke waarde voor mij geweest en in juli 2023 brandde mijn vuur zo hard dat ik de sprong naar het ondernemerschap waagde. Vonkvolk was geboren! Vanuit een groot hart voor mensen, onze natuur en de Aarde.

Al ligt mijn focus niet alleen op ecologische duurzaamheid. Duurzaamheid betekent voor mij ook duurzaam omgaan met mensen en mentaal welzijn. Het is dus mijn missie om het vuur terug aan te wakkeren bij mensen en organisaties, te luisteren, te verbinden en in beweging te zetten.

Dat doe ik ook graag met jou in dit traject!

Dit traject in een notendop!

Als duurzaamheidsambtenaar wil je het liefst dat de doelstellingen uit het lokaal klimaatplan ingebed zijn in de hele organisatie. Alleen is de realiteit anders en heb je nog vaak het gevoel dat er weinig intern draagvlak is.

Gelukkig sta je er niet alleen voor.

In dit traject ga ik samen met jou in 5 stappen naar een gedragen klimaatplan! Het hele traject is op maat van jouw lokaal bestuur en start vanuit een grondige analyse en het opmaken van een helder kader.

Na afloop van het traject

Jouw lokaal bestuur wil toch ook mee?

Scroll to Top